Laste seksuaalsus

Kuuldes kõneldavat laste seksuaalsusest, võib mõnigi täiskasvanu ilmselt ehmuda, küsides endalt, kas ja kuidas peaksin oma pisipõnnist mõtlema seksuaalsuse kontekstis.

Lapse seksuaalne areng algab sünnihetkest, inimene on seksuaalne sünnist surmani. Seksuaalsuse all ei peaks seejuures mõistma vaid seksi, vaid ka kohanemist enda kui nais- või meessoost isikuga, oma identiteedi väljakujunemist lähedaste suhete kontekstis, läheduse tajumist ja õppimist ning palju muud.

Üks nõrkusi, mis tihtipeale noortele jagatavate teadmiste puhul esile tuuakse, ongi ülemäärane keskendumine seksile endale ning selle tagajärgedele nagu soovimatu rasedus ja suguhaigused.

Seejuures jääb sageli piisava tähelepanuta suhete vaimne ja emotsionaalne pool: kuidas luua ja hoida lähisuhteid, kuidas toibuda emotsionaalsest kaotusest, kuidas toime tulla tunnete, soovide ja kahtlustega, mis tekivad elades ühiskonnas mehe või naisena jpm.

Loomulikult erineb info, mida eri vanuses lastele edastada, ning vorm, kuidas seda teha. Sellegipoolest on nii paariaastasele kui ka teismelisele oluline vanemate või teiste usaldusväärsete täiskasvanute tugi ennast väärtustavaks ning teiste õigusi austavaks inimeseks kujunemisel. 

Loe tervet artiklit EPList.