Terapeut

Tegevusterapeut Ande Etti
Tegevusterapeut Ande Etti

Hariduselt olen tegevusterapeut. Oma töös keskendun lastele, noorukitele ja vaimse tervise muredega täiskasvanutele.

Olen lisanud oma pagasisse teadmised (enese)kaastundele keskenduvast teraapiast (ingl Compassion Focused Therapy) ning selle kasutamisest traumatöös, lahenduskesksest teraapiast, motiveerivast intervjueerimisest ning kognitiiv-käitumusliku teraapia põhitõed, läbinud Gordoni suhtlustreeningu. Süvendatult olen end täiendanud autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, sensoorse info töötlemise eripärade, kiindumushäire, traumataustaga laste ja laiemalt vaimse tervise probleemide osas (ärevus, depressioon, isiksuse eripärad jne). Minu praktiliste töövahendite hulgas on võtted mindfulness’ist ehk teadvelolekust, lõdvestustehnikatest, ja kunstiteraapia alustest.

Olen läbinud põhjaliku vaimse tervise, isiksusepsühholoogia, vaimse tervise häirete ja nõustamistehnikate alase täiendkoolitusprogrammi, grupijuhtimise kursuse ning osalen regulaarselt erialastel koolitustel. Terviseteemadel olen koolitanud nii lapsi kui täiskasvanuid.

Tegevusteraapia hariduse omandasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Mul on tegevusterapeudi kutse, olen Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige, töötan tegevusterapeudina Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukoolis (põhikool tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele).

Olen töötanud laste ja noortega Tallinna Lastehaiglas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja Adeli Rahvusvahelises Rehabilitatsioonikeskuses ning täiskasvanutega Ida-Tallinna Keskhaiglas, Diakooniahaiglas ja Arengu Keskuses Avitus.

Varasemalt töötasin kommunikatsiooni alal terviseedenduse (laste seksuaalne areng, HIV-ennetus) ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse valdkonnas ning terapeuditöö kõrvalt leian jätkuvalt aega ka tööks vabakutselisena turunduse ja tekstiloome vallas. Et end terapeudina vormis hoida, osalen regulaarselt supervisioonis.

Vaimse tervise alase nõustamise juurde leidsin tee üle 10 aasta tagasi Arengu Keskuse Avitus vabatahtlikuna.

Hariduskäik:
Tegevusteraapia, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (2016)
Kommunikatsioonijuhtimine (MA), Tartu Ülikool (2010), cum laude
Semiootika ja kulturoloogia (BSc), Tartu Ülikool (2008)
Ajakirjandus ja suhtekorraldus (BSc), Tartu Ülikool (2008)

Minu töökeeled on eesti ja inglise.