Terapeut

Tegevusterapeut Ande Etti

Hariduselt olen tegevusterapeut. Oma töös keskendun vaimse tervise muredega lastele, noorukitele ja täiskasvanutele.

Olen lisanud oma pagasisse teadmised (enese)kaastundele keskenduvast teraapiast (ingl Compassion Focused Therapy) ning selle kasutamisest traumatöös (neid meetodeid kasutangi ehk kõige rohkem), lahenduskesksest teraapiast, motiveerivast intervjueerimisest ning mulle on sümpaatsed logoteraapia alustalad. Tagataskus on ka kognitiiv-käitumusliku teraapia põhitõed, kuid neid ma rakendan kasutusse harva ning suure ettevaatlikkusega.

Süvendatult olen end täiendanud autismi, aktiivsus- ja tähelepanuhäire, sensoorse info töötlemise eripärade, kiindumushäire, traumataustaga laste ja laiemalt vaimse tervise probleemide osas (ärevus, depressioon, isiksuse eripärad jne). Minu praktiliste töövahendite hulgas on võtted mindfulness’ist ehk teadvelolekust, lõdvestustehnikatest, ja kunstiteraapia alustest.

Olen läbinud põhjaliku vaimse tervise, isiksusepsühholoogia, vaimse tervise häirete ja nõustamistehnikate alase täiendkoolitusprogrammi, grupijuhtimise kursuse ning osalen regulaarselt erialastel koolitustel. Terviseteemadel olen koolitanud nii lapsi kui täiskasvanuid.

Tegevusteraapia hariduse omandasin Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Mul on tegevusterapeudi kutse, olen Eesti Tegevusterapeutide Liidu liige, töötan tegevusterapeudina Tallinna Konstantin Pätsi Vabaõhukoolis (põhikool tundeelu- ja käitumishäiretega õpilastele). Minu tööst Vabaõhukoolis võid lugeda siit intervjuust.

Olen töötanud laste ja noortega Tallinna Lastehaiglas, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuses ja Adeli Rahvusvahelises Rehabilitatsioonikeskuses ning täiskasvanutega Ida-Tallinna Keskhaiglas, Diakooniahaiglas ja Arengu Keskuses Avitus.

Varasemalt töötasin kommunikatsiooni alal terviseedenduse (laste seksuaalne areng, HIV-ennetus) ja ettevõtte sotsiaalse vastutuse valdkonnas ning terapeuditöö kõrvalt leian jätkuvalt aega ka tööks vabakutselisena turunduse ja tekstiloome vallas. Et end terapeudina vormis hoida, osalen regulaarselt supervisioonis.

Vaimse tervise alase nõustamise juurde leidsin tee üle 10 aasta tagasi Arengu Keskuse Avitus vabatahtlikuna.

Hariduskäik:
Tegevusteraapia, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (2016)
Kommunikatsioonijuhtimine (MA), Tartu Ülikool (2010), cum laude
Semiootika ja kulturoloogia (BSc), Tartu Ülikool (2008)
Ajakirjandus ja suhtekorraldus (BSc), Tartu Ülikool (2008)

Minu töökeeled on eesti ja inglise.