Laste tegevusteraapia

Laste tegevusteraapia

Tegevusteraapia on suunatud lapse toetamisele ja arendamisele eluvaldkondades ja tegevustes, milles ta vajab edukaks iseseisvaks toimetulekuks kas täiendavaid oskuseid, nõustamist, tegevuseelduste arendamist, keskkonna kohandamist või abivahendite kasutuselevõttu.

Teraapiasse on oodatud lapsed, kes vajavad abi, tuge ja juhendamist üldises arengus, käitumise ja tähelepanu reguleerimisel, igapäevaoskuste arendamisel, emotsionaalse arengu toetamisel jpm.

Tegevusteraapia laste ja eelteismelistega on mänguline. Lapsed õpivad uusi oskusi kõige paremini läbi mänguliste tegevuste ning mäng ise on ettevõtmine, mis võimaldab tegevuseelduseid mitmekülgselt arendada. Mida vanemaks laps saab, seda enam sarnaneb tegevusteraapia protsess täiskasvanu omaga.

Tegevusteraapia tegeleb nii

  • kognitiivsete (nt mälu, tajud, tähelepanu, mõtlemine, õppimine),
  • psühhosotsiaalsete (nt meeleolu, minapilt, emotsioonid, suhtlemisoskus, rollide taju) kui
  • sensomotoorsete (nt aistingud, peen- ja jämemotoorika, liigesliikuvus, kahe käe koostöö, silma-käe koostöö) tegevuseeldustega.

Sinu lapsel võib olla abi tegevusteraapiast, kui…

  • Lapse areng pole olnud eakohaselt ootuspärane
  • Lapsel on füüsiline puue
  • Lapsel on meeleolu- ja käitumisprobleemid
  • Lapsel on õpiraskus
  • Lapse sotsiaalsed oskused vajavad järeleaitamist

…tegu on koolieelikuga, kelle käeline osavus, kõne areng ja sotsiaalsed oskused pole eale vastavad.

…tegu on lapse või teismelisega, kes vajab tuge emotsioonide reguleerimisel (vihapursked, sage nutmapuhkemine, sotsiaalselt mitteaktsepteeritud käitumine).

…lapsel on autismidiagnoos või autismile omased jooned ning tal on raskusi oma tegutsemiskeskkonnas oma potentsiaali rakendamisel (takistuseks nt sotsiaalsed suhted, tundlikkus, sensoorse töötlemise eripärad, ärevus).

…teismelisel on madal enesehinnang, ärevus või depressioon, keeruline tulla toime suhtlemisega koolis, sõpraderingis või perekonnas.

…lapsel on keeruline suunata ning hoida tähelepanu, organiseerida oma asju ning järgida juhiseid.

…peres on olnud küsimuse all ning lahenduseta igapäevaelutegevusi puudutavad praktilised tegevused (kuidas õpetada laps kingapaelu siduma, iseseisvalt riietuma, hügieeni eest hoolitsema, sööma mitmekesist toitu jne).

…lapsel on sensoorse info töötlemise eripärad:  ala- või ülitundlikkus stiimulitele ning see häirib tema igapäevaelus toimetulekut. Näiteks laps kardab või talle on äärmiselt ebameeldivad teatud helid, valgus, tekstuurid, maitsed, puudutused või laps on füüsilisel tegevusel väga ettevaatlik. Või siis vastupidi: laps otsib ta pidevat intensiivset stimulatsiooni – nt asjade närimine, jõuline asjade käsitsemine, motoorne rahutus, vali häälitsemine. Sensoorse tundlikkuse eripäradele võivad viidata ka raskused emotsioonidega hakkamasaamisega, sest enda sees toimuvast (nii füüsilist kui emotsionaalset) annab märku interotseptsioon, mis on üks meie meeltest.

Tegevusterapeudi teenused: perenõustamine, teraapia, hinnangud, teraapia kliendi kodus

Tegevusterapeut pakub ka perenõustamist, kuid reeglina on seda otstarbekas teha pärast seda, kui terapeudil on olnud aega tutvuda lapsega ning hinnata tema tegevusvõimet. Perenõustamisel arutatakse selle üle, kuidas last tema igapäevaelus pere ja lähedaste abiga toetada.

Kõige esimesel kohtumisel osaleb laps koos lapsevanemaga või ainult lapsevanem, et arutada lapse teraapiavajadust. Edaspidi on tavaks, et laps osaleb teraapias iseseisvalt.

Vajadusel koostab terapeut tegevusteraapilise hinnangu kokkuvõtteid või kauem teraapias osalenud lapse iseloomustusi eriarstile, koolile või teistele spetsialistidele esitamiseks.

Lisaks osutan kodust tegevusteraapia teenust Tallinnas Nõmmel, Mustamäel, Kristiines. Kokkuleppel ka kesklinnas, Laagris ja Sakus. Koju sobib nõustamine elukeskkonna kohandamiseks, igapäevaelutegevuste harjutamine, teraapia kliendiga, kellel on kodust lahkumine raskendatud.

©andeetti