Kellele tegevusteraapia mõeldud on?

Tegevusteraapial ei ole ealisi piiranguid. Tegevusteraapias tegeletakse klientidega imikutest eakateni. Mina keskendun oma töös vaimse tervise muredega lastele, teismelistele ja täiskasvanutele.

Kellele tegevusteraapia mõeldud on? Tegevusteraapia lasteleTeraapiasse on oodatud lapsed, kes vajavad abi, tuge ja juhendamist üldises arengus, käitumise ja tähelepanu reguleerimisel, igapäevaoskuste arendamisel, emotsionaalse arengu toetamisel jpm.

Tegevusteraapia on suunatud lapse toetamisele ja arendamisele eluvaldkondades ja tegevustes, milles ta vajab edukaks iseseisvaks toimetulekuks kas täiendavaid oskuseid, nõustamist, tegevuseelduste arendamist, keskkonna kohandamist või abivahendite kasutuselevõttu.

Loe lähemalt laste teraapiast!

Täiskasvanute vaimse tervise tegevusteraapiaTule teraapiasse, kui sind vaevab mõni mure, mille saab laias laastus liigitada vaimse tervise valdkonda.

Vaimse tervise tegevusteraapias võivad nendeks (kuid mitte ainult) olla näiteks enesehinnang, suhtlusoskused, sotsiaalsed rollid, osalemine tööelus, laste eest hoolitsemine, suhted teiste inimestega, kaasatus ühiskonnaellu, eneseregulatsiooni võime, enese vaimse ja füüsilise tervise eest hoolitsemine, emotsioonid, kehataju, stressijuhtimine, unerütm, kognitiivsed võimed jpm.

Loe täpsemalt täiskasvanute teraapiast!

 

©andeetti